OBAVIJEST O UPISU DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2024./2025. GODINU

 

Upis u prvi razred održat će se 24.4.2024. u 14 sati u prostorijama Škole.

 

Molimo sve roditelje/skrbnike djece koja su obvezna pristupiti upisu da izvrše prijavu za upis najkasnije do 19.4.2024. g. tako što će na e-mail (pedagoginja.oscimmostar@gmail.com) dostaviti podatke o djetetu (ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon).

 

Napominjemo da su upisu obvezna pristupiti sva djeca s upisnog područja Osnovne škole Cim Mostar koja su do 1. 3. 2024. godine navršila pet i pol (5,5) godina života. Upisno područje obuhvaća: Cim, Smrčenjake, Gorance i dio Vihovića – Kovačevac.

 

Za dijete koje do 1. 3. 2024. godine nije navršilo pet i pol (5,5) godina života, odnosno dijete rođeno nakon 1.9. 2018. godine, roditelj ili skrbnik može podnijeti zahtjev Službi za odgoj, obrazovanje, mlade i sport Grada Mostara kako bi se dijete moglo uvrstiti u popis djece dorasle za upis u osnovnu školu (obrazac u prilogu).

Zahtjev za uvrštenje djeteta u popis djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole

 

Liječničkom pregledu obvezno prisustvuje roditelj ili skrbnik djeteta.

 

Obvezna dokumentacija:

  • Zdravstvena knjižica i medicinska dokumentacija ako je dijete posjeduje (nalazi od logopeda, psihologa, i sl.)
  • Izvadak iz matične knjige rođenih
  • Potvrda o prebivalištu ili boravištu izdana u MUP-u (CIPS)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *