O školi…

Osnovna škola Cim Mostar je počela s radom 1976. godine kao osmogodišnja škola i bila je područni odjel Desete osnovne škole. Fotografija osmog razreda prve generacije koja je upisana školske 1975./1976. godine.

Fotografija osmog razreda prve generacije Osnovne škole Cim, koja je upisana školske 1975./1976. godine.

Osnovna škola Cim Mostar 1980. godine postaje područni odjel Osnovne škole Bijeli Brijeg. U Cimu ostaje četverogodišnja škola jer su viši razredi od V. do VIII. razreda prešli u Osnovnu školu Bijeli Brijeg koja se 1. rujna 1992. godine preimenovala u Osma osnovna škola Mostar. Današnji naziv te škole je Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića Mostar. Od 1993. godine Osnovna škola Cim Mostar ponovno je osmogodišnja škola. Za izvođenje nastave škola je prvo imala četiri učionice, knjižnicu, čajnu kuhinju i zbornicu, a kasnije su dograđene još dvije učionice. U tom vremenu je izgrađeno školsko igralište za potrebe Škole. Ratna povijest za ovu školu počinje travnja 1992. godine. Naime, 7.4.1992. godine počinje rat u Bosni i Hercegovini te dolazi do prekida nastave. Godine 1992. u mjesecu lipnju i srpnju su izdana uvjerenja o završnim razredima. Nastava se odvija u područnom odjelu Cim. Godine 1992./1993. nastava se odvija u Cimu zajedno sa Osnovnom školom Silvija Strahimira Kranjčevića Mostar. U tim ratnim vremenima prva škola na prostoru Mostara počinje s radom u područnom odjeljenju u Cimu 15.3.1993. godine. Mjeseca veljače 1993. godine bilo je čišćenje škole u objektu Cim, a potom i u centralnoj školi Brijeg. U prostorijama škole u Cimu nalazila se humanitarna pomoć što je iziskivalo dodatne napore oko održavanja škole. Centralna škola s radom počinje kasnije, preciznije 29.3.1993. godine. Školske 1992./1993. godine u područnom odjelu Cim postoji dvanaest odjela, a u centralnoj šesnaest odjela što je ukupno dvadeset i osam odjela.

Svečano otvaranje Područnog odjela u Cimu Osme osnovne škole u Mostaru je bilo 25. siječnja 1995. godine u 15 sati u prostorijama Područnog odjela Cim. Djeca i učitelji su pripremili kratak program za učitelje i uzvanike koji su došli da uveličaju svečanost. Područni odjel Cim dobio je novi namještaj za šest učionica. Škola u Cimu je obojena bijelo-crvenom bojom.

Osamostaljenje Osnovne škole Cim Mostar

Gradsko vijeće Grada Mostara je na sjednici održanoj 19. srpnja 2006. godine donijelo Odluku o osnivanju Osnovne škole Cim Mostar, a Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa na zahtjev Gradske uprave Grada Mostara je donijelo 14. kolovoza 2006. Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju Osnovne škole Cim Mostar.

27. kolovoza 2008. godine izvršen je upis Osnovne škole Cim Mostar u sudski registar koju zastupa v. d. ravnateljica Jelenka Vrljić. 3. rujna 2008. godine gradonačelnik Grada Mostara donio je Rješenje o privremenom imenovanju Školskog odbora Osnovne škole Cim Mostar. 8.9.2008. godine Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Mostar donijelo je Rješenje kojim se odobrilo Osnovnoj školi Cim Mostar da izradi pečat promjera 40 mm i jedan promjera 30 mm s grbom Grada Mostara u sredini pečata koji će služiti za potrebe Osnovne škole Cim Mostar.16. rujna 2008. godine Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa je donijelo Rješenje o privremenom odobrenju obavljanja djelatnosti Osnovne škole Cim Mostar kojim se odobrilo Školi da može obavljati redovitu djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja.

7. listopada 2008. godine Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa donijelo je Rješenje o upisu u Registar osnovnih škola čime je Osnovna škola Cim Mostar stekla status verificirane osnovne škole odnosno pravo na izdavanje obrazovnih isprava od 2008./2009. godinu.

17. listopada 2008. godine Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa donosi Odluku o davanju suglasnosti na Statut Osnovne škole Cim Mostar. 1. travnja 2009. godine donesena je Odluka o preuzimanju djelatnika u radni odnos iz Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića u Osnovnu školu Cim Mostar.

9. travnja 2009. godine doneseno je Rješenje o upisu ravnateljice Jelenke Vrljić u sudski registar. 30. prosinca 2008. godine je imenovana Jelenka Vrljić, prof. razredne nastave za ravnateljicu Osnovne škole Cim Mostar.