Popis udžbenika za 2021./2022. školsku godinu

POPIS UDŽBENIKA ZA I. RAZRED

HRVATSKI JEZIK

POČETNICA KNJIGULJICA –  radni  materijal, Vladimir Štangler Velički, Sanja Jakovljević Rogić, Jadranka Bekavac  (ALFA)

POČETNICA KNJIGULJICA –  radna bilježnica, Vladimir Štangler Velički, Sanja Jakovljević Rogić,  Jadranka Bekavac  (ALFA)

MATEMATIKA

MATEMATIKA  1  –   radni materijal,  Josip Markovac, Vinko Zorić (ALFA)

MOJA OKOLINA

DIJETE I ŠKOLA  – radni materijal, Damir Domišljanović, Snježana Brkić  (ALFA)

KATOLIČKI VJERONAUK

Pustite malene k meni (radni materijal)

POPIS UDŽBENIKA ZA II. RAZRED

 HRVATSKI JEZIK:

POČETNICA KNJIGULJICA 2 – udžbenik i radna bilježnica za 2. razred devetogodišnje osnovne škole (ALFA) AUTORI: Vladimira Štanger Velički, Sanja Jakovljević Rogić, Terezija Bradić

MATEMATIKA:

MATEMATIKA 2 – udžbenik, radna bilježnica i nastavni listići za 2. razred ( ALFA ) AUTORI: prof. dr. sc. Josip Markovac, Vinko Zorić

PRIRODA I DRUŠTVO:

ŠKOLA I DOM 2 – udžbenik i radna bilježnica iz prirode i društva za 2. razred
AUTORI: dr. sc. Tomislav Jelić, Damir Domišljanović, Snježana Brkić ( ALFA)
ENGLESKI JEZIK:

SMILEYS 1 – udžbenik i radna bilježnica iz engleskog jezika za 2. razred devetogodišnje osnovne škole, 1. godina učenja AUTORI: Jenny Dooley – Virginia Evans ALFA – MOSTAR
KATOLIČKI VJERONAUK:
UČIMO LJUBITI BOGA I LJUDE
– Udžbenik i radna bilježnica za 2. razred devetogodišnje osnovne škole
(J. Jakšić, K. Mićanović, KS) – LOGOVITA

POPIS UDŽBENIKA ZA III. RAZRED

HRVATSKI JEZIK

Naziv udžbenika Autori Nakladnik
MOJ HRVATSKI 3 (udžbenik) Pavličević-Franić,

Štanger-Velički, Šušnjar

ALFA
MOJ HRVATSKI 3

(vježbenica)

Pavličević-Franić,

Štanger- Velički, Šušnjar

ALFA
KUĆA SVEMOGUĆA (čitanka) Zalar, Dvornik, Petruša, Brkić ALFA

 

MATEMATIKA

Naziv udžbenika Autori Nakladnik
MOJ SRETNI BROJ  (udžbenik) Grupa autora ŠKOLSKA NAKLADA
MOJ SRETNI BROJ

(zbirka zadataka)

Grupa autora ŠKOLSKA NAKLADA

 

PRIRODA I DRUŠTVO

Naziv udžbenika Autori Nakladnik
DOM I ZAVIČAJ 3  (udžbenik) Jelić, Brkić ALFA
DOM I ZAVIČAJ 3

(radna bilježnica)

Jelić, Brkić ALFA

 

ENGLESKI JEZIK

Naziv udžbenika Autori Nakladnik
Smileys 2- 2. godina učenja    ( udžbenik) Jenny Dooley, Virginia Evans ALFA
Smileys 2 -2. godina učenja

( radna bilježnica)

Jenny Dooley, Virginia Evans ALFA

 

KATOLIČKI VJERONAUK

Rastimo u zahvalnosti  –   udžbenik i radna bilježnica 3. razred

POPIS UDŽBENIKA ZA IV. RAZRED

HRVATSKI JEZIK

Naziv udžbenika Autori Nakladnik
HRVATSKI JEZIK 4 – udžbenik Pavličević- Franić, Domišljanović, Šušnjar ALFA
HRVATSKI JEZIK 4 – vježbenica Pavličević- Franić, Domišljanović, Šušnjar ALFA
KUĆA IGRAJUĆA – čitanka Zalar, Dvornik, Petruša, Brkić ALFA

 

MATEMATIKA

Naziv udžbenika Autori Nakladnik
MOJ SRETNI BROJ 4 (udžbenik) D.Miklec,G. Prtajin, S.Jakovljević Rogić, S. Binder, N. Mesaroš Grgurić, J. Vejić, L. Petrović ŠN
MOJ SRETNI BROJ 4          (radna bilježnica)

 

D.Miklec, G. Prtajin,                S. Jakovljević Rogić, S. Binder, N.Mesaroš Grgurić, J. Vejić,  L. Petrović ŠN

 

PRIRODA I DRUŠTVO

Naziv udžbenika Autori Nakladnik
Naši zavičaji 4  (udžbenik) Jelić, Brkić ALFA
Naši zavičaji 4  (radna bilježnica) Jelić, Brkić ALFA

 

ENGLESKI JEZIK

Naziv udžbenika Autori Nakladnik
Smileys 3 s CD om  (udžbenik) Jenny Dooley, Virginia Evans ALFA
Smileys 3 (radna bilježnica) Jenny Dooley, Virginia Evans ALFA

 

GLAZBENA KULTURA

Moja glazba 4 – udžbenik (Dijana Atanasov Piljek, Slaven Ćavar – ALFA).

KATOLIČKI VJERONAUK

Za stolom ljubavi i pomirenja – udžbenik radna bilježnica 4. razred

POPIS UDŽBENIKA ZA V. RAZRED

 HRVATSKI JEZIK

  1. TAJNA SLOVA 5, čitanka za 5.razred;  Zokić, Bralić, Musa     (ŠN)
  2. TAJNA SLOVA 5, udžbenik hrvatskog jezika za 5.razred; Zokić, Bralić, Musa     (ŠN)
  3. TAJNA SLOVA 5, radna bilježnica hrvatskog jezika za 5.razred;  Zokić, Bralić, Musa     (ŠN)

MATEMATIKA

  1. MOJ SRETNI BROJ 5, udžbenik; Binder, Mesaroš Grgurić, Veljić, Miklec   (ŠN)
  2. MOJ SRETNI BROJ 5, radna bilježnica; Binder, Mesaroš Grgurić, Veljić, Miklec   (ŠN)
  3. MOJ SRETNI BROJ 5, zbirka zadataka; Binder, Mesaroš Grgurić, Veljić, Miklec   (ŠN)

PRIRODA I DRUŠTVO

  1. MOJE OKRUŽJE 5, udžbenik; De Zan,…..     (ŠN)

GLAZBENA KULTURA

  1. SVIJET GLAZBE 5, udžbenik; Gašpardi, Lazarić, Raguž, Štefanac (ALFA)

 ENGLESKI JEZIK

SMILEYS 4 : 4. god. (s CD-om) Jenny Dooley, Virginia Evans Udžbenik ALFA
SMILEYS 4 : 4. godina učenja Jenny Dooley, Virginia Evans radna bilježnica ALFA

 

KATOLIČKI VJERONAUK

Na putu vjere – udžbenik radna bilježnica 5. razred

POPIS UDŽBENIKA ZA VI. RAZRED

 

PREDMET NAZIV UDŽBENIKA AUTOR NAKLADNIK
HRVATSKI JEZIK MOJA ČITANKA 6 (čitanka) Težak, Marušić, Lekić ALFA

 

MOJ HRVATSKI 6

(udžbenik)

Pranjković ALFA

 

MOJ HRVATSKI 6

(vježbenica)

Pranjković ALFA

 

MATEMATIKA MATEMATIČKI IZAZOVI 6 (udžbenik) Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić ALFA 6

 

MATEMATIČKI IZAZOVI 6 (zbirka zadataka) Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić ALFA 6

 

ENGLESKI JEZIK SPARK 1 : (s CD-om) Jenny Dooley, Virginia Evans ALFA
SPARK 1 : radna bilježnica Jenny Dooley, Virginia Evans ALFA
NJEMAČKI JEZIK LERNEN, SINGEN, SPIELEN 1 (udžbenik) Matolek-Veselić,Jagatić ALFA

 

LERNEN, SINGEN, SPIELEN 1 (radna bilježnica) Matolek-Veselić,Jagatić ALFA
BIOLOGIJA Priroda 6 (udžbenik) Bastrić,Novoselić,Pekas ALFA
Priroda 6 (radna bilježnica) Bastrić,Novoselić,Pekas ALFA
POVIJEST[1] POVIJEST 6 (udžbenik) Bekavac, Bradvica, Rozić ALFA
POVIJEST 6 (radna bilježnica) Bekavac, Bradvica, Rozić ALFA
GEOGRAFIJA  Geografija 1 (udžbenik) Jelić, Greblički, Periša, Dumančić ALFA
Geografija 1 (radna bilježnica) Jelić, Greblički, Periša, Dumančić ALFA
KATOLIČKI VJERONAUK[2] Ja sam put + radna bilježnica Skupina autora Logovita
TEHNIČKA KULTURA TEHNIČKA KULTURA 6 M. Olujić, I. Sunko, K. Mikulaj Ovčarić, I. Crnoja, D. Raguž  

ALFA 6

INFORMATIKA LIKE IT 6 D. Rade, B. Šantalab, L. Novaković, S. V. Đogić ALFA 6

GLAZBENA KULTURA – GLAZBA I TI 6 (udžbenik – ŠKOLSKA NAKLADA).

 

POPIS UDŽBENIKA ZA VII. RAZRED

 

PREDMET NAZIV UDŽBENIKA AUTOR NAKLADNIK

 

HRVATSKI JEZIK MOJA ČITANKA 7 (čitanka) Težak, Marušić, Lekić ALFA
MOJ HRVATSKI 7

(udžbenik)

Lekić, Pranjković ALFA
MOJ HRVATSKI 7

(vježbenica)

Lekić, Pranjković ALFA
MATEMATIKA MATEMATIČKI IZAZOVI 7 (udžbenik) Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić ALFA 7

 

MATEMATIČKI IZAZOVI 7 (zbirka zadataka) Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić ALFA 7

 

ENGLESKI JEZIK SPARK 2: (s CD-om) Jenny Dooley, Virginia Evans ALFA
SPARK 2: radna bilježnica Jenny Dooley, Virginia Evans ALFA
NJEMAČKI JEZIK LERNEN, SINGEN, SPIELEN 2 (udžbenik) Matolek-Veselić,Jagatić,Velički  

ALFA

LERNEN, SINGEN, SPIELEN 2 (radna bilježnica) Matolek-Veselić,Jagatić,Velički ALFA
BIOLOGIJA PRIRODA 7 (udžbenik) Bulić, Dragobratović, Bastić, Novoselić, Pekas ALFA
POVIJEST[1] POVIJEST 7 (udžbenik) Birin, Šarlija, Rozić ALFA
POVIJEST 7 (radna bilježnica) Birin, Šarlija, Rozić ALFA
GEOGRAFIJA  Geografija 2 (udžbenik) Brazda, Crkvenčić, Jelić, Dumančić ALFA
Geografija 2 (radna bilježnica) Brazda, Crkvenčić, Jelić, Dumančić ALFA
KATOLIČKI VJERONAUK[2] Pozvani na slobodu

udžbenik i radna bilježnica

Skupina autora Logovita
TEHNIČKA KULTURA TEHNIČKA KULTURA 7 Martin Olujić, Ivan Sunko, Katica Mikulaj Ovčarić, Ivo Crnoja, Dragan Raguž  

ALFA 7

INFORMATIKA LIKE IT 7 Blaženka Šantalab, Karmen Toić Dlačić, Dragica Rade, Vinko Pilipović, Domagoj Bujadinović, Slađana Valjan Đogić ALFA 7

GLAZBENA KULTURA – GLAZBA I TI 7 (udžbenik – ŠKOLSKA NAKLADA).

 

POPIS UDŽBENIKA ZA VIII. RAZRED

 

PREDMET NAZIV UDŽBENIKA AUTOR NAKLADNIK
HRVATSKI JEZIK MOJA ČITANKA 8 (čitanka) Lekić, Nikolić, Čato, Fišić ALFA
MOJ HRVATSKI 8

(udžbenik)

Lekić, Pranjković ALFA
MOJ HRVATSKI 8

(vježbenica)

Lekić, Pranjković ALFA
MATEMATIKA MATEMATIČKI IZAZOVI 8

(udžbenik)

Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Vinko Zorić ALFA 8

 

MATEMATIČKI IZAZOVI 8

(zbirka zadataka)

Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Vinko Zorić ALFA 8

 

ENGLESKI JEZIK SPARK 3: (s CD-om) Jenny Dooley, Virginia Evans ALFA
SPARK 3: radna bilježnica Jenny Dooley, Virginia Evans ALFA
NJEMAČKI JEZIK LERNEN UND SPIELEN 3, udžbenik Velički, Filipan-Žignić ALFA
LERNEN UND SPIELEN 3,radna bilježnica Velički, Filipan-Žignić ALFA
BIOLOGIJA Biologija 8 (udžbenik) Begić, Madaj-Prpić, Novoselić, Knezović ALFA
KEMIJA KEMIJA 8 (udžbenik) Lukić, Varga, Trenčevska, Volarević, Dujmović, Talić ŠN
FIZIKA FIZIKA 8 Zumbulka Beštak Kadić, Nada Brković, Planinka Pećina, Vinko Zorić ALFA
POVIJEST[1] POVIJEST 8 (udžbenik) Miroslav Akmadža, Stjepan Bekavac, Miroslav Rozić ALFA
POVIJEST 8 (radna bilježnica) Stjepan Bekavac, Darko Finek, Miroslav Rozić ALFA
GEOGRAFIJA Geografija 3 (udžbenik) Zoran Klarić, Tomislav Jelić, Snježana Mihalj ALFA
Geografija 3 (radna bilježnica) Tomislav Jelić, Snježana Mihalj ALFA
KATOLIČKI VJERONAUK[2] Zajedno u ljubavi Skupina autora Logovita
TEHNIČKA KULTURA ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 8 Delić, Bartolić, Marenčić, Paleka, Stanojević, Rezić ŠN 8
INFORMATIKA LIKE IT 8 Karmen Toić Dlačić, Dragica Rade, Luka Novaković, Vinko Pilipović, Iva Matasić, S. V. Đogić ALFA 8

GLAZBENA KULTURA – GLAZBA I TI 8 (udžbenik – ŠKOLSKA NAKLADA).

 

POPIS UDŽBENIKA ZA IX. RAZRED

 

PREDMET NAZIV UDŽBENIKA AUTOR NAKLADNIK
HRVATSKI JEZIK MOJA ČITANKA 9 (čitanka) Lekić, Fišić, Nikolić, Čato ALFA
MOJ HRVATSKI 9

(udžbenik)

Lekić, Pranjković,

Bojčetić, Vidoni

ALFA
MOJ HRVATSKI 9

(vježbenica)

Lekić, Pranjković, Bojčetić, Vidoni ALFA
MATEMATIKA MATEMATIČKI IZAZOVI 9

(udžbenik)

Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić ALFA 9

 

MATEMATIČKI IZAZOVI 9

(zbirka zadataka)

Paić, Bošnjak, Čulina, Zorić ALFA 9

 

ENGLESKI JEZIK SPARK 4 (s CD-om) Jenny Dooley, Virginia Evans ALFA
SPARK 4, radna bilježnica Jenny Dooley, Virginia Evans ALFA
NJEMAČKI JEZIK LERNEN UND SPIELEN 4, udžbenik Vajda, Nigl ALFA
LERNEN UND SPIELEN 4, radna bilježnica Vajda, Nigl ALFA
BIOLOGIJA BIOLOGIJA 9 (udžbenik) Bastić, Begić, Novoselić, Popović,  Primorac ALFA
KEMIJA KEMIJA 9 (udžbenik) Lukić, Varga, Krmpotić, Gržančić, Marić-Zerdun, Maričević, Talić ŠN
FIZIKA FIZIKA 9 Zumbulka Beštak Kadić, Nada Brković, Planinka Pećina, Vinko Zorić ALFA
POVIJEST[1] POVIJEST 9 (udžbenik) Bekavac, Rozić, Jareb ALFA
POVIJEST 9 (radna bilježnica) Bekavac, Rozić, Jareb ALFA
GEOGRAFIJA Geografija 4 (udžbenik) Tomislav Jelić, Đuro Škrget, Dumančić ALFA
Geografija 4 (radna bilježnica) Tomislav Jelić, Đuro Škrget, Dumančić ALFA
KATOLIČKI VJERONAUK[2] S Kristom u život Skupina autora Logovita
TEHNIČKA KULTURA ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 9 Delić, Bartolić, Rezić ŠN 9
INFORMATIKA LIKE IT 9 Karmen Toić Dlačić, D. Rade, L. Novaković, V. Pilipović, I. Matasić, S. V. Đogić ALFA 9

GLAZBENA KULTURA – GLAZBA I TI 9 (udžbenik – ŠKOLSKA NAKLADA).

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *