Natječaj

Na temelju članka 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00,4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), članka 111. Statuta Škole, Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a broj: 05-02-36-2117/18 od 10.12.2018. godine  i Odluke Školskog odbora ur. broj:05-02-1/19 od 3.1.2019. godine  Osnovna škola Cim Mostar raspisuje:

 

NATJEČAJ

za popunu sljedećih radnih mjesta

 

 1. Na određeno vrijeme do 15.07.2019. godine
 2. učitelj glazbene kulture, 1 izvršitelj (4 sata tjedno)
 3. učitelj katoličkog vjeronauka, 1 izvršitelj (10 sati tjedno)
 4. učitelj fizike, 1 izvršitelj (4 sata tjedno)
 5. spremačica, 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)
 6. Na neodređeno vrijeme
 7. učitelj razredne nastave, 1 izvršitelj
 8. učitelj njemačkog jezika, 1 izvršitelj (8 sati tjedno)
 9. učitelj matematike, 1 izvršitelj (16 sati tjedno)
 10. učitelj informatike, 1 izvršitelj (4 sata tjedno)
 11. knjižničar, 1 izvršitelj (puna norma)
 12. učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, 1 izvršitelj (8 sati tjedno)

Kandidati pod rednim brojem  1a., 1b., 1c.,2b.,2c.,2d. i 2f.  pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom trebaju ispunjavati posebne uvjete, tj. imati najmanje višu ili visoku stručnu spremu, kandidati pod rednim brojem 2d. trebaju imati završenu osnovnu školu, a kandidati pod rednim brojem 2a. i 2e. trebaju imati odgovarajuću srednju, višu ili visoku stručnu spremu.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti originale ili ovjerene kopije (ne starije od šest (6) mjeseci) sljedećih dokumenata: životopis, diplomu o stečenoj stručnoj spremi, a za radno mjesto pod 1d. svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, preslika osobne iskaznice, uvjerenje o radnom iskustvu  u struci (radno iskustvo  se dokazuje Uvjerenjem o podacima registriranim u matičnoj evidenciji koju izdaje Zavod MIO/PIO i potvrdom odgojno – obrazovne ustanove u kojoj je stečeno radno iskustvo u struci), potvrda od Zavoda za zapošljavanje o duljini čekanja na posao  nakon stjecanja stručne spreme tražene natječajem, uvjerenje  o položenom stručnom ispitu (ukoliko  kandidat posjeduje) te uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

U prijavi na natječaj obvezno navesti adresu i kontakt telefon.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na intervju o kojem će biti na vrijeme obaviješteni.

Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su odustali od natječaja.

Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.

Kandidati  koji  budu primljeni dužni su dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o radnoj sposobnosti.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:

Osnovna škola Cim Mostar, III. cimske bojne bb, 88000 Mostar, sa naznakom “za natječaj”

Natječaj ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana oglašavanja.

 

Školski odbor Osnovne škole Cim Mostar

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *